Přejít k obsahu

Město Plzeň
Podporuje výuku a popularizační akce IoT lab pro ZŠ a SŠ v Plzni.SmartCAMPUS
Společná platforma pro prezentaci moderních technologií v univerzitním kampusu.Fond rozvoje CESNET
Podporuje svými projekty rozvojové aktivity IoT lab ZČU.EurOpen
Spolupracuje v oblasti popularizace technických dovedností mezi mládeží.i-com-unity
Spolupořádáme soutěžní kategorii IoT v Networking Academy Games.

Patička