Přejít k obsahu

Vybavení IoT labu

Laboratoř má k dispozici učebnu s kapacitou 9 míst pro výuku. Učebna je plně vybavena síťovými technologiemi a potřebami pro výuku základů IoT. Dále máme k dispozici hackerspace s nářadím a přístroji potřebnými pro práci s elektronikou (pájení, mechanické práce, měření, diagnostika).

K dispozici máme výběr základních technologií mikropočítačů a setů pro datové přenosy (Arduino, Raspberry, ESP, BigClown, IQRF...) a velké množství doplňků (senzory, akční členy, elektromnické a mechanické součástky). Pro přípravu mechanických komponent projektů můžeme využít 3D tiskárnu a CNC frézku. Pro prezentační účely máme dále grafický popisovač a digitální vyšívací stroj.

V aktuálním seznamu najdete jak přístroje a technické vybavení, tak sortiment počítačů, senzorů a vývojových kitů. Vybavení je určeno především pro studentské projekty.

Významná část vybavení IoT laboratoře byla pořízena z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU (registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546). 

.

Patička